هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار

کاربرد هادی های هوایی آلومینیومی :

cc : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط از ۱ تا ۳۲ کیلوولت ، مناسبند .

ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .

ساختار هادی های هوایی آلومینیومی :

هادی :آلومینیوم آلیاژی ( AAAC ) یا آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی ( ACSR ) .

عایق :آمیزه پلی اتیلن شبکه ای ( XLPE ) مشکی با ضخامت ۳ میلی متر برای همه سازهای نوع CC ، ضخامت ۵/۵ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 20 KV وضخامت ۸ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT 33KV .

روکش نهایی :پلی اتیلن شبکه ای ( HDPE ) مشکی دارای ۵/۲ تا ۳ درصد دوده به منظور افزایش مقاومت در برابر اشعه خورشید با ضخامت ۸/۰ میلی متر برای همه سایزهای نوع CCT .

استاندارد مرجع هادی های هوایی آلومینیومی :

مشخصات فنی شرکت توانیر .