کابل های جوشکاری

کابل جوشکاری افشان , کابل جوشکاری اردستان , کابل جوشکاری اصفهان , قیمت کابل جوشکاری
کابل جوشکاری افشان , کابل جوشکاری اردستان , کابل جوشکاری اصفهان , قیمت کابل جوشکاری

کابل جوشکاری افشان , کابل جوشکاری اردستان , کابل جوشکاری اصفهان , قیمت کابل جوشکاری

کابل جوشکاری

ولتاژ کابل : 450/750 V

ولتاژ تست : به مدت یک دقیقه 1000V

دمای کاری هادی :85 درجه سانتیگراد

کمترین دمای کاری در حالت نصب :35- درجه سانتیگراد

بالاترین دمای کاری در حالت نصب :80- درجه سانتیگراد

کمترین شعاع خمش :6 برابر قطر کابل

ساختار کابل های جوشکاری :

هادی :مس افشان آنیل شده با انعطاف بالادر صورت نیاز قلع اندود

جداکننده :نوار پلي استر 23 میکرون

روکش نهایی :کامپاندلاستیکی مشکی که در برابر اسید ، آب مواد نفتی و روغنی و سرما مقاوم می باشد .

استاندارد کابل های جوشکاری :

ISIRI 1926-6