کابل های سیلیکونی

ولتاژ کابل : V300/500 – 450/750V – 600/100V

ولتاژ تست :3500 ولت

دمای کاری هادی :90 درجه سانتیگراد

کمترین دمای کاری در حالت نصب :50- درجه سانتیگراد

بالاترین دمای کاری در حالت نصب :200- درجه سانتیگراد

کمترین شعاع خمش :6 برابر قطر کابل

ساختار کابل های سیلیکونی :

هادی :مس افشان آنیل شده کلاس 5 در صورت نیاز قلع اندود

عایق :كامپاند سيليکوني نوع IE2

جداکننده :نوار پلي استر

روکش نهایی :سیکون رنگی طبق سفارش مشتری

استاندارد کابل های سیلیکونی :

ISIRI 1926-3- IEC60245-3