کابل های قدرت چند رشته با روکش پی وی سی

کاربرد کابل قدرت با روکش پی وی سی :

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

ساختار کابل قدرت با روکش پی وی سی :

هادی : مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) یا گروه ۵ ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228

عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

استاندارد مرجع کابل قدرت با روکش پی وی سی :

IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت.