کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلددار

کاربرد کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار | NYSLCY , NYSLYC :

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .
اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . خمش مستمر کابل های شیلد دار مجاز نیست . اگر درحین به کارگیری این کابل ها لزومی به حرکت آنها نباشد نصب در کانال ها ، سینی ها و غیره توصیه می گردد . به کارگیری این کابل ها در مکان هایی که حد متعارفی از تداخل میدان مغناطیسی وجود داشته باشد پیشنهاد می گردد . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

ساختار کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار :

هادی : مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084

عایق :آمیزه PVC از نوع PVC/D

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند .

روکش میانی : روی رشته های تابیده شده به طور معمول نوار پلی استر طولی به کار می رود ( نوع NYSLCY ) ولی در صورت درخواست آمیزه ای از PVC/ST5 به جای نوار قابل استفاده است ( نوع NYSLYCY ) .

روکش : آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

اسکرین : به صورت بافته شده از جنس سیم مسی قلع اندود یا بدون قلع می باشد .

استاندارد مرجع کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار :

۶۰۲۲۷ IEC 74 یا ISIRI ( 607 ) 74 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت .

ولتاژ تست کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار :

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت