کابل های کواکسیال و RG

کاربرد کابل های کواکسیال و RG :

این کابل ها برای انتقال فرکانس صوتی خصوصا” گیرنده ها و فرستنده ها ، کامپیوتر و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .

ساختار کابل های کواکسیال و RG :

هادی :مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده شده منظم ، ساده یا قلع اندود .

عایق :آمیزه پلی اتیلن به صورت جامد یا فوم .

روکش :آمیزه PVC ویژه .

اسکرین :سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت به همراه نوار آلومینیوم فویل .

استاندارد مرجع کابل های کواکسیال و RG :

JIS 3501