کابل های SWR گرد

کاربرد کابل های گرد سه رشته ویژه استفاده در چاه های آب شرب | SWR :

این نوع کابل ها با دارا بودن ساختار خاص ، ویژه پمپ های شناور سیستم های آب رسانی طراحی شده اند . عایق با مشخصات منحصر بفرد ، لایه های ویژه ممانعت از نفوذ آب و همچنین روکش به کار رفته در آن ساختاری با خمش مناسب ، میزان جذب آب کم ، مقاومت عایقی عالی و پایدار در طول عمر مفید کابل را فراهم می کند . این محصولات در صورت آسیب دیدگی روکش کابل در برابر نفوذ آب تا فشار bar 40 مقاوم می باشند . همچنین پلیمر به کار رفته در این محصولات به گونه ای طراحی گردیده که فاقد فلزات سنگی سمی همچون آرسنیک ، سرب و … و نیز مواد شیمیایی آلی همچون دی( ۲-اتیل هگزیل ) فتالات بوده و بر همین اساس کلیه الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۳ را احراز می نماید .

ساختار کابل های گرد سه رشته :

هادی :مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084 .

پوشش روی هادی :نوار ویژه غیر جاذب رطوبت

عایق :آمیزه آلیاژی SWR .

روکش :آمیزه آلیاژی SWR. رنگ روکش به طور معمول آبی است .

رنگ بندی رشته ها :آبی ، مشکی ، قهوه ای

نحوه قرارگیری رشته ها :رشته های عایق شده به هم تابیده می شوند .

پوشش روی رشته های تابیده :نوار ویژه غیر جاذب رطوبت با هم پوشانی مناسب .

لایه های ضد آب :شامل پودر ، نخ و نوار ضد آب .

استاندارد مرجع کابل های گرد سه رشته :

دستورالعمل انتخاب ، نصب و بهره برداری از کابل های قابل استفاده در چاه های آب شرب با ولتاژ ۱ / ۶/۰ کیلو ولت