کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک

کاربرد کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک :

این نوع کابل ها برای استفاده در بالابرها و نیز در اتصالات متحرک مناسب می باشند .

ساختار کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک :

هادی :مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق :آمیزه PVC ازنوع PVC/D .

نحوه قرارگیری رشته ها :رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد به هم تابیده می شوند .

روکش :آمیزه PVC ازنوع PVC/ST5 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

استاندارد مرجع کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک :

۶۰۲۲۷ IEC 71C یا ISIRI ( 607 ) 71C با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت